lördag 28 maj 2011

IP=IndustriPlats

Varför skriver en journalist en hel artikel om ett fullmäktige som man inte varit på? Istället för att i en notis bara konstatera att ett oenigt Kf beslutat om ett tilläggsanslag på 2,2 miljoner för att flytta kommunens vaktmästeriavdelning upp till IP. Punkt.
Nu väljer AB att publicera en artikel med illa vald rubrik, helt irrelevant bild och en text som inte alls beskriver vad beslutet handlade om. Dessutom nämns bara ett fåtal orsaker till att kostnaden för flytten ökade med ca 25%.
Det är för mig en gåta hur man har kunnat missa så grovt på ett flertal punkter. När kylaggregatet byts ut så behövs inte längre en högspänningstransformator utan den måste bytas ut mot en med lägre spänning. Det borde vara väl känt för de som arbetar med den här typen av kostnadskalkyler.

I underlaget benämns nytt vatten och avlopp med oljeavskiljare som en underhållsåtgärd, vilket inte alls stämmer med verkligheten. Detta beror inte på att idrottarna använder mer liniment än tidigare utan beror på att en spolplatta måste gjutas för att de stora gräsklipparna ska spolas av och då läcker olja och annat som måste tas om hand om ut. Detta fanns inte heller med i den ursprungliga kalkylen. Detta kallar AB för ”mindre underhållsåtgärder”. Tegelberg uttalar sig om läckor i taket som nu upptäckts och då undrar jag igen hur det första underlaget togs fram. Vilka krav ställer den politiska ledningen på de kostnadskalkyler som läggs på kommunstyrelsens bord egentligen?
När beslut ska fattas i fullmäktige är allt redan beslutat så att vi som förmår att ifrågasätta kalkyler och kostnader, har inte mycket att sätta emot.

Förutom dessa journalistiska tavlor så beskrivs vi som yrkade på återremiss som att vi gick emot förslaget. En rent oförskämd beskrivning av partier som kunde rada upp en mängd skäl till att återremittera ärendet. Det har inte gjorts någon miljökonsekvensanalys tex. När jag frågade efter om barnchecklistan hade använts, svarade Lars Skytt väldigt arrogant att vaktmästarna jobbade 7-16 och då var inga barn där. De nyttjar IP enbart på helger enligt Skytt och han måste då vara fullständigt omedveten om att skolorna använder sig av IP dagtid och att Barnkonventionen och checklistan ska användas i alla beslut som rör barn. Detta är ett solklart sådant.
Vi ansåg att det förslag som låg på bordet var ett praktexempel på dåligt berett ärende och att vi togs som gisslan för att skjuta till mer pengar i en undermålig kostnadskalkyl.

Kommunen har i flera år talat om att föreningarna på IP måste samarbeta mer och nu slår de en kil rakt genom det samarbete som nu har kommit igång ordentligt.
Det som fram till nu har varit en IdrottsPlats kommer snart att vara en IndustriPlats och föreningarna kommer att tvingas anpassa sig efter kommunens vaktmästeriverksamhet.
Skytt hänvisade till ett uttalande som en partikamrat till mig gjort 1996 då han sa att IP var stort som om det bodde 50 000 invånare i kommunen. Ett märkligt sätt att hålla mig ansvarig för något som uttalades för 15 år sedan och att anse att det skulle kunna påverka FPs syn på IP idag. Han är i och för sig inte ensam om att hävda saker som hänt för flera år sedan och tycka att det har bäring 2011.

Men vill man inte se utveckling som något positivt och nödvändigt så funkar det förstås bra att tänka så. Jag vände på hans resonemang och menade att ett utbyggt IP (idrottsligt alltså) fungerar som en magnet för inflyttning och då gick han förstås upp och sa att vi nog aldrig kommer att bli 50 000 i kommunen. *SUCK*

En av anledningarna till att FP ville återremittera ärendet var för att alla inblandade parter ska sätta sig ner och göra en plan för vad vi vill med IP. En långsiktig plan som sträcker sig 15-20 år framåt. Nu flyttas en helt ny verksamhet upp till kommunens enda idrottsplats och det finns ingen plan för hur det är tänkt att bli. S+V+M+C ser det som en ekonomiskt bra lösning. Vad som är bra mer än att vi sparar lite pengar fick vi inte veta och jag tror inte att någon annan vet det heller.
Tydligen slängde M ut ett köttben till bandyn och menade att de minskade kostnaderna för vaktmästeriet kunde gå i ökade bidrag till dom, och då blev det plötsligt ett nollsummespel i kommunkassan.
Hur det var med det uttalandet kan jag inte säga säkert för jag lämnade mötet då det stod klart att kommunens majoritetspartier S+V+M+C ville att ärendet skulle avgöras idag.

Det blev ett långt inlägg det här och klockan är mycket. Jag skriver nog mer i morgon