torsdag 11 september 2014

Är allt som står i tidningen sant?

Den 20 maj 2013 22:39 skrev Ann-Cathrin Larsson <ann-cathrin.larsson@folkpartiet.se>:

Hej styrelsen
 
Jag var in på föreningens hemsida och fick lite funderingar om uppdateringen.
Det är nu ett år sedan jag flyttade till Tierp och några månader sen jag flyttade över från Älvkarlebyföreningen till Tierp.


Detta innebär att Tierp nu har en ordinarie ledamot i landstinget, i Musik i Uppland och i Norra Länsdelsberedningen samt en ersättare i Kollektivtrafiknämnden. Robert avgick från den för ett bra tag sedan.

Det känns inte särskilt välkomnande att bli så helt ignorerad från föreningen och styrelsen, men faktum kvarstår att jag representerar Tierp på dessa platser. I och för sig sa Gunnar till mig för snart ett år sedan, att jag skulle inte räkna med några förmåner utan behandlas som vilken medlem som helst.

Jag hade verkligen inte räknat med någon särskild behandling men om detta är hur alla medlemmar behandlas så känns det inte så trevligt.
Frid & liberalism

Ann-Cathrin Larsson

Hej,
Nej, du är inte medlem i Folkpartiet i Tierp och du har heller inte efterfrågat något sådant medlemskap. När du (utan att höra av dig) lät flytta ditt medlemskap hit diskuterade vi frågan i styrelsen. Ditt agerande i Älvkarleby och relativt vår förening gör att du inte är välkommen till Folkpartiet i Tierp. Styrelsen är enig. 

Du har alltså blivit avförd från FP Tierp till länsförbundet direkt. Jag har diskuterat detta med den gamla länsledningen och fått stöd för det ställningstagandet och agerandet. Stödet kvarstår i den nya länsledningen.
Du representerar följaktligen inte Folkpartiet Liberalerna i Tierp i något sammanhang överhuvudtaget och du får naturligtvis inte heller påstå något sådant.

Vänliga hälsningar
Gunnar Larsson
AU-ordförande FP Uppsala län, Ordförande och gruppledare FP Tierp
Så här såg mailkonversationen ut mellan mig och styrelsen för FP i Tierp. I Uppsala Nya Tidning så säger Gunnar Larsson att jag har valt att inte vara medlem i Tierp. Det äger i och för sig sin riktighet men det beslutet föregicks av det som beskrivs i mailet ovan.
Jag sa till om att mitt medlemsskap skulle föras över från Älvkarleby till Tierp och när jag upptäckte att det tydligen inte blivit av så kollade jag det med styrelsen i Tierp och fick ovanstående svar.

Att neka mig medlemsskap och att direktansluta mig till länsförbundet är helt stadgevidrigt och både länsförbundet och riksorganisationen har reagerat på det. Det gjorde att Tierp fick krypa till korset och acceptera mig som medlem. Det fick jag information om från länet och inte föreningen.
När sen inbetalningskortet kom så valde jag, efter det obehagliga bemötande jag beskrivit i ett tidigare blogginlägg, att inte vara medlem lokalt.
Dessa omständigheter väljer Gunnar Larsson att undanhålla både reportern och läsarna.

En förening som är så full av interna konflikter som Tierp har varit sedan 2003 vill självklart inte ha in någon som beskrivs som en bråkstake. Grejen är ju bara den, som jag tidigare har sagt, att jag inte strider internt utan är en ganska utpräglad lagspelare. Jag tar strid för den liberala politiken med mina politiska motståndare. För det har jag rönt mycket uppskattning från väljarna och även från de som inte delar mina politiska åsikter.

Artikeln i UNT beskriver ett parti som har varit fyllt av bråk och väldigt många avhopp. Tyvärr hade den ursprungliga artikeln kortats ner så uttalanden från de som har lämnat partiet fanns inte med.
Partiet styrs med järnhand och att det inte nu förekommer några bråk beror förmodligen på att de kritiska rösterna har rensats ut.