torsdag 20 november 2014

Kvartalsfika med tysta politiker

I måndags ordnade den relativt nystartade föreningen Forum Örbyhus, Kvartalsfika med kommunens politiska partier. Jag tror att sex av de åtta partierna var där men jag är inte säker då flera av dem inte sa något.
Tanken med kvartalsfika är förstås att vi ska utbyta tankar och info om vad som är på gång i Örbyhus, Tobo och Vendel. Isabelle Axelsson, som är ordförande för föreningen ställde flera gånger frågan om politikerna kunde säga något om det som rör orterna. Det var det ingen som kunde. Någon sa efteråt att hen fått en känsla av att politikerna inte var riktigt säkra på var de befann sig. Livet utanför centralorten känns kanske osäkert för vissa.
En av politikerna vittnade om att hen tyckte det var otäckt att ta tåget till Örbyhus då stationsområdet är så dåligt upplyst och därför hade hen valt att ta bilen. Hen fortsatte med att det av den anledningen, att det är mörkt på stationsområdet, så är förslaget från kommunen att bygga ett flerfamiljshus där det nyligen rivna IOGT-huset har stått.
Inte ett ord om det som flera av de som bor i Örbyhus tog upp, nämligen att kommunen måste se till att de lampor som finns i området också måste lysa. I stället för att säga " Jag lovar att mitt parti ska hårt driva frågan om att se till att glödlampor ska finnas i alla stolpar och att cykelställen ska vara upplysta" så tyckte hen att ett hus vore en bra lösning för oss. Ehhh,,,ok?!

Från de två ledande partierna fick vi veta att de inte var förberedda inför mötet så de var där enbart för att lyssna. Med andra ord måste de läsa in sig på vad som under deras många år i fullmäktige, gäller för Örbyhus. Föga förtroendeingivande måste jag säga.

Moderaten hade till skillnad från de övriga gjort en sammanställning av de frågor som de har drivit för vår kommundel. Ambitiöst, även om han tyvärr ramlade ner i vi-blir-aldrig-lyssnade-till fällan lite väl ofta.

Mötet blev mycket lyckat även om det verkligen inte berodde på de närvarande politikerna utan snarare på det stora antal engagerade ortsbor som var där och fick rejäl fart på diskussionerna.
Nästa fika ska vara i februari och då hoppas jag att partierna skickar intresserade politiker som kan bidra till att utveckla engagemanget ännu mer.