lördag 2 maj 2009

Mona Sahlin och (S)edelpre$$arna

Mona Sahlin lovar mycket när hon är ute i landet och första maj talar. Pensionärerna kommer med en socialdemokratisk regering att beskattas på samma vis som de som arbetar. Det måste kännas skönt att stå och säga till fattiga pensionärer att nu är det deras tur.

Problemet är bara var hon ska ta pengarna från? Ska hon starta ett eget sedeltryckeri och låta pressarna gå i tre-skift? Eller ska hon ta in de 37 miljarderna i höjda skatter på de som arbetar och på förmögenhetsskatten? Vilka blir konsekvenserna av en sådan beskattning? Ja förmögenhetsskatten ger inte många kronor eftersom det är en skatt som är relativt enkel att "komma undan". Den ger en flykt av kapital ut ur landet och kommer därmed inte entreprenörer till godo i form av riskkapital till företag. Kompetensutveckling och högre studier blir mindre intressant och Sverige halkar därmed ytterligare bakåt.

Innan finanskrisen slog ut i full blom så vi hur regeringspolitiken gav effekter på en kraftig ökning av arbetstillfällen. Bland annat genom jobbskatteavdraget och andra satsningar. Det ger pensionärerna en större ökning av pensionen om fler arbetar och höjer vår BNP. Det ökar också intäkterna till kommuner och landsting som är de som finansierar bla vården och äldreomsorgen.

En förändring av skatten på pensioner ger inte pensionärerna någon egentlig förbättring på lång sikt. Däremot ger det deras barn och barnbarn sämre möjlighet till arbete och en ökad ränta om Sahlins gäng väljer att öka på statsskulden med dessa årliga 37 miljarder.

Det är lätt att lova när man inte behöver ta ansvar.

Ungdomarna kommer med Sahlin som statsminister också de få allt serverat på silverfat. S kommer att öppna alla dörrar till jobb, bostad och utbildning.
Hon spelar ett högt spel Mona. Att ge sådana löften förpliktar och det är här den stora skillnaden är mellan socialdemokrater och alliansregeringen.
Socialdemokrater pratar mycket och gör lite, alliansen pratar lite och gör mycket.

Vi hann se en hel del av regeringens politik före finanskrisen och förhoppningsvis kommer vi att hinna se att finanskrisen börjar så smått klinga av före valet 2010.

Lova går bra, men löften ska också infrias och då kommer Mona Sahlin få problem. (S)tora problem

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar