torsdag 25 juni 2009

Fångar en polisskylt bovar?

Nej det gör den naturligtvis inte, och det är väl ingen som direkt har påstått heller men ändå. Jag och miljöpartisten, tillika nämndeman, har inte samma uppfattning om vad en flytt av polisstationen från Skutskär till Tierp får för konsekvenser för Älvkarleby.
Han hävdar att tryggheten försvinner, att buset jublar och kommer att välla in över kommungränsen och han vet minsann att folk har utrustat sig med basebollträn för att kunna försvara sig.
Jag hävdar att det inte är lokalen utan organisationen av verksamheten som är viktig. Om alla poliser försvinner ihop med stationsskylten, ja då ligger vi risigt till men så är inte tanken.
Det är lite spännande också att läsa hur Ola och andra pekar på hur det ser ut idag och tar det som bevis för hur dåligt det kommer att bli sen. Till årsskiftet är det tänkt att en stor och ombyggd polisstation ska vara klar i Tierp och då ska poliserna som idag sitter i Skutskär flyttas dit.
Bättre organisation av arbetet, fler arbetskamrater och kunskapsutbyte ser jag. Längre utryckningstider och otrygga Skutskärsbor ser Ola. Då förutsätter han att polisen sitter på stationen och väntar på ett larm men så fungerar det inte. Det fungerar inte så idag och kommer inte att göra i morgon. Bilarna snurrar runt i länet och NäPo Tierp/Älvkarleby servar 2½ kommun vilket gör att de kan befinna sig var som helst när larmet går. Ledningscentralen gör en prioritering och avbryter mindre viktiga insatser och skickar en bil. Eller bedömmer larmet som lågprioriterat och låter annan insats gå före.
Ingen invånare kopplas direkt till en station för att själv larma ut en bil.
"Människor kommer inte att våga gå ut på kvällarna" sägs det som om Skutskär vore värsta Rosengård. Så är det genast glömt att den befintliga stationen slår igen klockan 16 och har bara öppet måndag till fredag. Var kommer skillnaden att vara för tryggheten under kvällspromenaden?

Som politiker är mitt ansvar att försöka få alla förändringar att bli så bra som möjligt. Jag måste informera mig och väga samman till en helhet. Finns det saker jag har funderingar runt talar jag med de som har kunskap och där jag kan förändra.
Är jag dessutom nämndeman borde jag ha en del kontakter inom polisväsendet och borde också känna till hur polisarbete fungerar. Ola har inte kontaktat mig som sitter i polisstyrelsen eller Erik Steen som är länspolismästare. Ingen kontakt med polisstyrelsens ordförande eller NäPo chefen i Tierp. Dessutom ingå han i Älvkarlebyalliansen och borde agera genom den som sitter i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.
Ola lämnar sin protestskrivelse till....Gefle Dagblads redaktion!

Jag har fullt förtroende för polisledningen i Uppsala län och för NäPochef Niklas Hållqvist och hans medarbetare. Vad jag och andra seriösa politiker kommer att göra är att se till att den förändring som sker blir bra. Dyker det upp problem under vägen tar vi tag i dem tillsammans med de som är berörda. Det är det enda sättet att bedriva politik på om det ska göras seriöst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar