lördag 24 april 2010

Arbetet på bandyplan är igång

I dag påbörjades arbetet med att riva den gamla ispisten från 1961 på Skutskärs IP. Ett tiotal bandyentusiaster hade hörsammat uppmaningen att ta sig till IP för att hjälpa till. När jag kom dit klockan 10 var arbetet redan i full gång.

- Nu när avtalet mellan kommunen och bandyn är påskrivet och klart kan vi börja arbeta för den nya bandyplanen, säger Kent Hockman som är ordförande i Skutskärs Bandy. Han och de övriga i klubben anser det märkligt att kommunen inte har intresserat sig för den offert som klubben har tagit fram, och som ger ett mycket lägre pris än den kommunen anger i handlingarna till kommunfullmäktige.
Om kommunen ger oss 2,5 miljoner istället för de 3,2 de kalkylerar i kostnad för en kylanläggning för enbart ishallen så bygger vi en anläggning för både ishallen och bandyplanen. Kommunen tjänar 700 tusen och vi får en istället för två kylanläggningar, fortsätter Kent.

I den utredning som har gjorts om hela IP, nämns bara antalet idrottsaktiva barn och ungdomar. Av ca 1400 barn och ungdomar i åldern 6-18 år är endast ca 200 aktiva på Skutskärs IP.
Frågan är om en idrottsplats enbart är till för kommunens unga och om kommunen inte har något intresse i att vuxna motionerar och engagerar sig i någon sport. Det verkar som om Älvkarleby kommun har en total oförmåga att se bortom kommunala kostnader och därför enbart räknar med de unga när de ser vad som är intressant att satsa på eller inte.
Om kommunen kunde se andra finansieringsmöjligheter skulle det vara enklare att få kommunen positivt inställda till en mängd idéer som förs fram av föreningsaktiva och andra.
Under den tid som jag var på IP diskuterades möjligheten att få Skutskärs OK upp till IP. Deras stuga och orienteringsspår hotas när det nya tågspåret byggs och skulle därför kunna få sin boplats vid IP i stället. Ett elljusspår kan dras i skogen bakom IP och vintertid kan skidspår anläggas. Vid snöfattiga vintrar blir det ändå överskott av snö från bandyplanen. Sommartid kan en skateboardramp göras i ordning på bandyplanen. En boulebana kan anläggas för att locka upp pensionärer till IP. Det finns planer på att förlänga bandybanan för att låta konståkningsklubbar få plats och andra skridskoåkare behöver inte anpassa sig efter bandyns träningstider.
Det finns säkert en hel del andra möjligheter för att göra Skutskärs IP till en attraktiv mötesplats för unga och gamla, sportintresserade och vardagsmotionärer, idrottsintresserade ungdomar och andra icke idrottande tex skateåkare.
Det är bara fantasin och ett snävt ekonomiskt tänkande som sätter gränserna.
Bandyklubben kliver utanför dessa gränser, såväl i går som i dag. Det visar de genom att på egen hand riva upp sju mil (!) rörmatta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar