torsdag 29 april 2010

Kan själv!

Det är inte ofta Älvkarleby omorganiserar sig. Vi har under de 15 år som jag har bott här gjort en liten förändring i den politiska organisationen och det var när vi tog bort tekniska nämnden och gjorde den till ett utskott under kommunstyrelsen. Hur det såg ut innan 1996 vet jag i och för sig inte säkert men jag tror att omorganisationerna inte har stått som spön i backen direkt. Med andra ord har vi ingen stor erfarenhet och rutin på slikt göra.
När erfarenhet och rutin saknas på ett område borde viss försiktighet råda. Nummer ett borde vara att lyssna på de som redan har gjort det, och helst på de som har gjort samma sak som vi står i begrepp att göra. Inte bara titta runt lite på de som i och för sig har omorganiserat, men valt en annan modell än den vi är intresserade av.

Men Älvkarleby kan själv! Det blev väldigt tydligt på kommunfullmäktige att här behövs inga försiktighetsåtgärder inte.
När Knivsta kommun bildades 2002 så valde politiken att göra den organisationen som Älvkarleby nu har valt. En stor nämnd som ansvarar för allt från förskola, skola, försörjningsstöd, missbruk, LSS, äldreomsorg,,med andra ord de områden som brukar benämnas "mjuka". Den andra stora nämnden kallas samhällsbyggnadsnämnd och ansvarar för i princip allt annat. Kommunstyrelsen har ett mer övergripande ansvar och bereder alla ärenden som ska upp till kommunfullmäktige.

2006 valde Knivsta att slå sönder den stora nämnden skola och omsorg och dela upp den i två nämnder. En traditionell utbildningsnämnd och en socialnämnd och anledningen till det var att de hade upptäckt att den stora nämnden blev för stor att greppa. Det var svårt för ledamöterna att sätta sig in i ärendena och det var inte lätt att göra besparingar när det kravet kom från fullmäktige. Barn ställdes mot äldre osv.

På vårt fullmäktige förde jag fram dessa saker och jag hade redan innan bett om att vi skulle ta kontakt med Knivsta för att få lite kött på benen inför vårt beslut.

Men nej då,,, Från talarstolen fördes dessutom fram att Knivsta var inte mycket att lita på för de hade gjort så konstiga saker!? Kanske har det att göra med att Knivsta har ett borgerligt styre och Älvkarleby ett socialdemokratiskt. Eller vad tror ni?

Älvkarlebys kommunfullmäktige tenderar mer och mer att likna en ren lekstuga som kan själv allt medan kommuninvånarna får betala priset.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar