torsdag 25 december 2008

Hallå..Hör ni mig?

Ofta får jag knottriga utslag när jag hör eller ser något idiotiskt. I förrgår kom tidningen Hänt Hos Oss i min brevlåda. Den ges ut av Handikappförbundens samarbetsorgan och jag får den eftersom jag sitter som ledamot i Länshandikapprådet i Uppsala län.
En artikel fångar mitt intresse och den handlar om det jag tagit upp vid flera av LHR's sammanträden, nämligen automatiska högtalarutrop på länets bussar.

Vice ordförande i synskadades riksförbund och ombudsmannen för HSO har fått ett svar från UL's informationschef på sin insändare om dessa utrop. Tanken med utropen kan varje normalbegåvad människa förstå och de allra flesta av oss har åkt tunnelbana i Stockholm och några av oss har även åkt buss i södra Sverige och på Mallorca. Vi vet därför att även de med nedsatt syn kan åka med kommunala färdmedel på egen hand utan att be chauffören om hjälp eller ta färdtjänst. Ett enkelt sätt att öka tillgängligheten och friheten för människor som annars är begränsade i sin vardag.

Sture Jonsson på UL ställer sig mycket förvånande på de trötta resenärernas sida och försvarar att ljudet på utropen har stängts av efter klagomål från de som får sin sömn störd.
Han säger "att resenärer blivit störda av, som de upplever det, onödiga hållplatsutrop."
UL och leverantören letar nu lösningar för att både kunna ge resenärer en vilsam resa samtidigt som synskadade ska få en bra information.

Mina knottriga utslag växer sig större alltefter jag läser och inser att karln faktiskt menar allvar med det han säger. Kommentaren från vice ordförande och ombudsmannen instämmer jag i till 100%

"UL gör betänkliga värderingar av olika passagerargruppers behov. Vissa resenärers önskemål om att få sova och inte störas sätts framför andra resenärers behov av att över huvud taget kunna resa. Prioriteringen är inte bara i strid med vad UL:S egen färdplan säger om tillgänglighet utan även oförenlig med både svenska och internationella förpliktelser inom området. Inte minst gäller det FN:s konvention om funktionshindrades rättigheter som den svenska regeringen nyligen ratificerat."

Eftersom UL nu har investerat stora pengar i ett system som bara används till hälften, hörselskadade resenärer är tydligen välkomna på bussarna eftersom deras "utrop" syns som en rullande textremsa och inte stör någon,tycker jag att UL kan investera lite till. Köp in öronproppar och dela ut till de som vill sova
och gör länets bussar tillgängliga för alla. Det är märkligt förresten hur känsliga resenärerna just i Uppsala verkar vara.
En arbetspendlande resenär känns lätt igen på sitt sätt att klara av att sova i alla sorters ställningar och andra störande moment och ljud.
Jag kommer att fortsätta att driva den här frågan både i kommunen och i landstinget ända tills UL gör det enda rätta.
Nämligen att öppna sina bussar för alla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar