lördag 21 augusti 2010

Uppfyllda och ouppfyllda löften

Läser i Arbetarbladets nättidning om löften som socialdemokraterna i Älvkarleby har infriat under mandatperioden.
Jag slås av vilka löften som infriats och vilka som inte har gjort det.
Den nya översiktsplanen kan knappast ses som ett infriat löte, utan ska nog ses som att kommunen äntligen har fått till den översiktsplan som oppositionen i allmänhet och moderaterna i synnerhet har tjatat om under många år.
Om jag inte missminner mig skulle vi ha gjort en ny ÖP i början på 2000-talet.
I och med att ÖP är på plats så skapas också fler tomter per automatik.

Rusten av Rotskärsskolan hamnar i samma fack som ÖP. Barn och utbildning får nu dessutom ett underskott på fem miljoner då de har försökt att budgetera kostnader för det löpande underhållet som investering. Sköts inte underhållet så blir det dyrt i slutänden.

Det som blir tydligt när man tittar på den lista som artikeln visar upp är att de löften som verkligen visar på en politisk vilja och förmåga inte har uppfyllts.

Tack vare en grupp föräldrar som skrev en skrivelse till nämnden och tack vare mig som inte tillät nämnden att bara lägga skrivelsen till handlingarna, så fick Marma en ny avdelning i den befintliga byggnaden. Någon ny förskola i Marma har det nog aldrig varit tal om utan det var ett präktigt valfläsk för att blidka Marmaborna.

Fler boendeplatser i demens- och psykvården är ett otroligt viktigt löfte där sossarna hade kunnat gå från ord till handling och de hade också kunnat räkna med stöd från oppositionen. Men den politiska viljan och förmågan saknades.

Att förbättra resultaten i grundskolan är också ett löfte som man måste koppla till aktiv handling, politiskt mod och vilja. Men det låter förstås bra.

Inget av de löften som givits gällande de så kallade kärnverksamheterna, förskola-skola-omsorg, har sossarna ens kommit i närheten av men det verkar inte bekymra Lars Skytt. Han är nöjd med att det viktigaste arbetet med att sjösätta en ny översiktsplan och få till nya tomter.

Vi får väl se om Älvkarlebyborna delar hans uppfattning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar