tisdag 19 januari 2010

Även gamla hundar kan lära nytt

Vilken känsla det är att 33 år efter avslutad mentalskötarutbildning, få skakas om och lära något helt nytt!
Jag sitter på ett seminarium som handlar om samarbete socialtjänst - psykiatri. En tjej med diagnos Borderline berättar om sin återhämtning från sjukdomen och jag märker att jag får stänga munnen ibland då hakan har ramlat ner av förvåning.
Att kunna återhämta sig från svåra psykiska sjukdomar är större än jag under alla dessa år har trott varit möjligt. 2/3 av de med schizofreni återhämtar sig och det hade jag aldrig kunnat gissa om jag hade fått frågan.

Regeringen satsar nu 230 miljoner 2009 - 2011 för att öka kunskaperna bland personal inom psykiatri och de inom socialtjänsten som arbetar med målgruppen. Tyvärr är jag nog inte ensam i att tro att får du en psykisk sjukdom så är det i princip kört. Därför är denna utbildningssatsning bland personal oerhört viktig för att ge sjuka människor en möjlighet att komma tillbaka till livet och fortsätta sitt liv på samma sätt som den som bryter sitt ben kommer tillbaka efter sin återhämtning.

Jag är glad över att jag fick den här sparken i baken och skäms lite över att jag inte har omprövat tanken för länge sedan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar