tisdag 19 januari 2010

Röd/grön sjukförsäkring förvillande lik alliansens

Idag presenterar den röd/gröna oppositionen sitt förslag till sjukförsäkring. Ett förslag som är förvillande likt regeringens beslutade och genomförda reform. De människor som funderar på att rösta på något av de röd/gröna partierna borde ta sig en allvarlig funderar på vad de egentligen får om det blir ett regeringsskifte.
Ett stycke ur deras debattartikel ser ut som följer

Förtida pension ska bara kunna vara ett alternativ för den som är över 58 år först när inga åtgärder återstår som kan öka en persons möjligheter till anställning på den öppna arbetsmarknaden och när det heller inte är möjligt med en anpassad arbetssituation. Det ska alltid vara möjligt att bryta en förtida pension för att arbeta.

En person med en permanent nedsatt arbetsförmåga ska alltså inte kunna få sjukersättning förrän han eller hon har fyllt 58 år? Hur har de tänkt här? Har de tänkt över huvud taget? Den människa som är under 58 år och som inte har någon som helst arbetsförmåga, och kanske heller aldrig har haft det, kommer alltså att stå utan ersättning från Försäkringskassan och kommer att tvingas ut på en arbetsmarknad som inte står till deras förfogande eller så kommer de att vara helt beroende av bidrag från de sociala myndigheterna i kommunen.
Jag bävar för att vakna upp i ett röd/grönt Sverige dagen efter valet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar