onsdag 7 januari 2009

Barnmogen skola, inte bara skolmogna barn

Det bloggas mycket om skolan i dessa dagar. Det är ett ämne som intresserar många och där det finns en mängd olika åsikter. Tidiga betyg, sena betyg eller inga betyg alls? Är skolans uppdrag inriktat på kunskap eller är det mer åt det sociala hållet?
Visst har skolan en stor uppgift att ge våra ungar trygghet och framtidstro, men är det i första hand pedagogernas uppgift? Nej, till det ska vi ha skolhälsovården och all personal som finns på skolan har gemensamt ansvar för att eleverna ska se fram emot att få kliva in i den vuxna världen.
Pedagogernas enda uppdrag är att förmedla kunskap på ett sätt att det ger alla elever i skolan de kunskaper som de har rätt att få. Sen ska de som sagt vara den goda förebild som alla vuxna på skolan ska vara.
En elev som lämnar skolan utan fullständiga betyg är inte en elev som har misslyckats. Det är skolan som har misslyckats i sitt uppdrag. Punkt.

Enligt Skolinspektionen brister 8 av 10 lågstadieskolor när det gäller att följa upp elevernas kunskapsutveckling. Ungefär hälften av högstadierna och gymnasierna visar på samma brister.
När jag började i barn- och utbildningsnämnden i Älvkarleby kommun 1997, talades det ofta om att vi måste satsa på tidiga insatser. Det var ofta jag en en sosse som förde fram dessa tankar. Jaja, sa nämnden och inget hände. Det föll alltid på att det inte fanns pengar just nu. Men nästa år så....

Som liberal politiker har jag ett antal gånger drivit på att mäta och följa upp och alltid bemötts med misstro. "Det kan skada barnen om de upptäcker att andra är bättre." "Fp vill ha en sorteringsskola" är ord som jag har mötts av.
2001 motionerade jag om att skolan skulle införa LUS, ett instrument att mäta hur det går för barnen med läsinlärning. Den avslogs med motiveringen att vi inte ska slå ut barnen och deras lust att lära. Idag LUSas alla ungar och alla är mycket nöjda.
Det har varit ett stort motstånd mot att flytta elever framåt eller bakåt i skolsystemet. Barnen ska inte skiljas från sina kamrater och de får dumstrut på sig om de får "gå om".
Ungar i skolan är inte blinda och döva. De VET vilka i klassen som inte hänger med även om den som inte kan läsa eller skriva gör allt för att dölja det. Bus och stök eller klassens clown är några sätt att dölja brister i kunnandet. Oro i klassrummet där ingen får en chans blir ofta följden.
Vem gynnas av att envist hålla kvar vid att födelseårtalet är det som avgör vilken klass du ska gå i? Vi måste sluta att lägga ansvaret på eleven och att tala om att "gå om". Det är återigen inte eleven utan skolan som har misslyckats. Skolan måste ta sitt ansvar och ge eleven möjlighet och rätt att få de kunskaper som måste ligga till grund för de följande skolåren.
Det är lika illa att hålla en duktig elev tillbaka. En uttråkad och understimulerad elev kan bli lika stökig som en som inte hänger med.

Släpp eleverna fria och låt oss skapa en barnmogen skola istället för bara skolmogna barn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar