söndag 4 januari 2009

Kommunens ÖversiktsPlan...En kioskvältare?

Först trodde jag att det var för att jag började lida av politikabstinens. Ni vet, när man tar vad som helst för att stilla en hunger efter något. Jaja, har jag inget annat får jag väl pilla med svaret från fp vad gäller förslaget på ny ÖP för kommunen.
Vi hade tidigare bestämt oss för att ta ett annorlunda tag i frågan och har sneglat mycket på det fokus som Sollentunas fp-ister har på ÖP. Genusperspektivet ska genomsyra planen och människorna och deras behov ska bli synliga.
Men hur kokar man ner något som funkar i en kommun av Sollentunas storlek till vår nivå? Jag googlade på genusperspektiv i översiktsplaner och fick 682 träffar. Hmmm..682 träff. Finns det inte så mycket att säga om det? Hur som helst så hittade jag en hel del intressant och började läsa.
När jag nu skummar igenom det förslag på ÖP i vilken jag tidigare haft svårt att hitta saker att kritisera, så faller den ganska platt. Den är fortfarande jättebra vad det gäller visioner om utbyggnad av bostäder och parker, men hallå!! Var är människorna? Och VAR hittar jag en stavelse om genus?

Nu börjar jag känna mig stressad eftersom jag vet att svaret egentligen skulle ha varit inne redan 22 december. Vad jag har förstått går det att komma in senare än så men jag hade velat gräva djupare i detta. Sett exempel på ÖP från kommuner som har förstått värdet av att ha genusperspektiv med i samhällsplaneringen. Umeå är visst en sådan kommun och det finns några till.

Översiktsplan - en kioskvältare? Ja ta mig fan...Om man förändrar sitt fokus kan något som vid första ögonkastet ser riktigt kommunalgrått ut, bli nästan som en bal på slottet :-) Jag kommer att återkomma i ämnet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar