fredag 21 maj 2010

Är mer resurser svaret?

Mer resurser till skolan är det alltid svaret när vi efterfrågar en bättre skola? En skola som släpper ut ungdomar i vuxenlivet där de har alla chanser att förverkliga sina drömmar.
Nej inte alltid, utan det behövs andra medel för det än de rent ekonomiska.
Tidigare betyg, behöriga lärare, starkt ledarskap och en trygghet i att kunna gå i skolan utan att riskera trakasserier från kompisar eller ibland även från lärare är ofta en snabbare väg.

Ändå så sitter det i våra kommuner politiker som ropar efter mer pengar, flera lärare och mer av något rätt diffust. Vad man ska göra för pengarna vet man inte alltid för man har ingen omvärldsspaning.
Boken "Den orättvisa skolan" visar ganska tydligt att det inte finns någon forskning som beskriver sambandet mellan fler lärare och bättre resultat hos eleverna. Snarare är det så att några länder som har flest antal elever per lärare gör de bästa resultaten. Sydkorea är ett sånt exempel.

Men det är lite otäckt att som politiker uttrycka detta och därför fortsätter skolpolitiker be fullmäktige om mer resurser. Vad de ska göra med pengarna spelar inte så stor roll verkar det i bland.

Seved Monke bloggar bra om tidiga betyg och där kan du länka vidare till fler utmärkta bloggare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar