lördag 22 maj 2010

Mycket skrik för lite rödgrön ull

Jaha ja,,Det är så det blir när de rödgröna kommer till makten! De som utmålar Alliansen som de hårda, klyftskapande, omänskliga osv. De har skrikit högt varje gång Alliansen har gjort förändringar i gamla rostiga regelsystem. Allt har varit för mycket eller för lite, för sent eller för tidigt och allt har syftat till att slå på de svaga.
Om nu de rödgröna skulle återta makten i höst så kommer skillnaden att bli knappt synbar. Enligt artikeln kommer till exempel deltidsregeln att bli kvar.
Östros och Pärssinen menar att de måste våga prioritera men taket och ersättningsnivån kommer att höjas. Ja det var ju en modig prioritering! Det innebär mer åt de som redan har och inget till de andra. När de 75 dagarna är slut, är de helt slut!
Jag har själv råkat illa ut på grund av den här förbannade regeln och jag ser den som ett misslyckande från Alliansens sida. Det har jag framfört i bla en motion till vårt landsmöte och jag vet att det blev en riktigt het debatt i frågan. Partistyrelsen tvingades att backa till viss del men mycket arbete återstår.

De rödgröna som har gapat högt om den orättvisa som har drabbat landet visar nu att det inte blir mycket ull när de tar över.
Och det blir ingen ull alls till de deltidsarbetslösa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar