torsdag 20 maj 2010

Kejsaren är naken!

81 miljarder har RUT, nej inte hon som inte ska få finnas i en rödgrön värld utan RiksdagensUtredningsTjänst, och socialdepartementet räknat ut att införandet av 6-timmars arbetsdag skulle kosta.
81 miljarder,,smaka på det ett tag.
Enligt Vänsterpartiet ska alla få 25 procent mindre arbetstid, men lika mycket betalt. Det motsvarar en löneförhöjning med 33 procent per arbetade timme! Det låter ju för bra för att vara sant!!
Tyvärr är det också just det. Den rödgröna kejsaren är helt naken.

Eftersom man inte tillför några extra medel till tex skolan så ska detta alltså rymmas i befintlig budgetram
Om vi bara tittar på skolan så motsvarar detta arbetsinsatsen för drygt 18 000 grundskollärare, 20 000 anställda i förskolan och nästan 8000 gymnasielärare.
Ska dessa lärare plockas bort måste fler barn in i varje grupp och om man ska inte gör så utan bara kortar arbetstiden måste pengar tillföras, 18-20 miljarder kronor varje år bara för förskola, grundskola och gymnasium.
Detta bara för att genomföra 6 timmars arbetsdag för skolsektorn. Men vänsterpartiets förslag gäller inte bara skolsektorn, utan hela arbetsmarknaden med flera miljoner löntagare. Sjukvården kommer att drabbas på samma sätt samt alla landets industrier och småföretag.

81 miljarder kommer det att kosta stat, kommuner och landsting att genomföra vänsterns och Miljöpartiets förslag. Hur ska detta finansieras? Med kilometerskatt och höjt bensinpris?
Nej, kejsaren är naken

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar