söndag 18 juli 2010

Här väntar gästerna på döden

Jag läser artikeln i hammocken medan jag äter min frukost. Jag känner en stor tacksamhet över att vara frisk och förmögen att själv välja var jag vill äta frukost.
Men om jag senare kommer att bli svårt sjuk och i stort behov av kvalificerad palliativ vård så är det på ett hospice som detta i Sundsvall som jag vill sluta mitt liv.

Artikeln utstrålar stor värme och ödmjukhet inför de gäster som bor där och inför de anhöriga som är på besök eller bor där tillsammans med sin anhörig.

Det berör mig illa att läsa hur de rödgröna politikerna i Gävleborg resonerar kring detta med hospice och vilka lokaler som ska användas för ändamålet.
Jag kommer att undersöka noga läget i Uppsala län, det finns hospice men jag vet inte hur det ser ut.

Om det är så att vi inte har ett hospice som uppfyller de krav som jag anser är rimliga att ställa så lovar jag, här och nu, att det kommer att bli en fråga för mig att driva inför valet till landstinget i höst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar