söndag 4 juli 2010

Dags för Uppsala att få upp sprututbyte på dagordningen

Rosie Rothstein och Kent Wetterskog skriver idag ett inlägg om ja till sprututbytesprogram i Göteborg.
De skriver att alla storstäder utom Göteborg nu har sagt ja till ett program för rena sprutor till narkomaner och det är inte helt korrekt. Vi i Uppsala, som ju är sveriges fjärde största stad, har fortfarande inte tagit ställning i frågan.
För några år sedan hade vi en motion från en moderat landstingspolitiker att ta ställning till som innebar att vi skulle säga nej till allt vad sprututbyte handlade om. Den kom på remiss till Älvkarleby kommun och som så ofta förr när jag anser att jag inte har tillräckligt på fötterna för att ta ställning i en viktig fråga, började jag samla in fakta. De samtal jag hade med sakkunniga och det jag läste på olika ställen på nätet gjorde mig säker i mitt ställningstagande. Jag var den enda i vårt fullmäktige som ville avslå motionen.

En av de "tungt vägande" skälen både i min kommun och senare i landstinget var att om Uppsala sa ja och Stockholm sa nej så skulle Stockholms alla narkomaner välla in över länsgränsen. Lite Sprutturism så att säga.

Nu har Stockholm sagt ja och då anser jag att det är hög till att Uppsala tar sitt ansvar och åtminstone för upp frågan på dagordningen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar