lördag 17 juli 2010

Intressant läsning på nätet

Ett mycket klokt inlägg i debatten om medias - i detta fall Aftonbladets- ansvar och makt skrivet av Göran Skytte publiceras idag på SvD
Jag länkar mig vidare och hamnar på en blogg som skriver lika klokt om hela den här smutsiga och märkliga historia.
Jag läser längre ner i hennes blogginlägg om MPs märkliga förslag om att transportera gods på tunnelbanenätet i Stockholm nattetid och som Johan Fohlin har skrivit ett debattinlägg om.
Även Ankersjö bloggar om detta

Det är svårt att riktigt bestämma sig för om det är skratt eller gråt som gäller när man inser vilket samhälle Miljöpartiet ser som realistiskt. Ingen tvekan om att vi ska fortsätta arbetet med att ta fram alternativa energikällor, att fordonen ska göras mindre skadliga för miljön genom minskad förbrukning och alternativa bränslen och att vi alla ska tänka efter innan vi väljer transportmedel.
Miljömålen kommer att kunna hållas om vi avstår från rena stolleprov a'la MP och om vi inser att alla inte kan bo mitt i de stadskärnor som finns i Sverige.
Miljöpartiet verkar helt ha tappat insikten om att en stor del av landets befolkning bor och vill bo på landet utan tillgång till butiker, tunnelbana och annan service på gång eller ens cykelavstånd.

I dag kan vi också läsa en debattartikel, som tyvärr ännu inte ligger ute på webben, på Arbetarbladet som är undertecknad av fyra företrädare för åkerinäringen. Det är svidande kritik mot de rödgröna förslaget om kilometerskatt som, vid en rödgrön valvinst i höst, kommer att försämra förutsättningarna för åkerinäringen radikalt. Enbart i Gävleborgs län kommer åkerierna att få extrakostnader på uppåt en kvarts miljard per år. Vilka kommer att få stå för de kostnaderna tro? Jo just det, du och jag i egenskap av konsumenter.
De skriver att järnvägens största kund faktiskt är åkeriföretagen och att godstransporter på landsväg, järnväg och till sjöss kompletterar varandra och att det i många fall inte finns några alternativ till vägtransporter.
det här verkar inte MP och de två andra partierna ha någon kunskap om eller så tar de ingen hänsyn till att landets förutsättningar ser olika ut och att vi alla inte kan bo i storstäderna.
Jag länkar till artikeln när den läggs ut på nätet.

Det finns mycket intressant att läsa på nätet när man inte orkar vara ute i solskenet längre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar